I, Pencil - Župa

I, Pencil - Župa

 Poenta priče je da ne postoji pojedinac na svijetu koji može samostalno izraditi olovku, već da je za to potrebna dobrovoljna kooperacija na hiljade ljudi širom svijeta. Bez obzira kojim jezikom govorili, naciji pripadali ili religiju slijedili, ljudi se svakodnevno udružuju na globalnom nivou kako bi sastavili olovku.

Udruženje građana "Multi" iz Tuzle u saradnji sa Atlas mrežom iz Vašingtona predstavilo je verziju na našem jeziku popularne priče o olovci ("I, Pencil"). Riječ je o kratkom video snimku u okviru kojeg je na slikovit način prikazana priča o stvaranju jedne obične olovke. 

Poenta priče je da ne postoji pojedinac na svijetu koji može samostalno izraditi olovku, već da je za to potrebna dobrovoljna kooperacija na hiljade ljudi širom svijeta.

Bez obzira kojim jezikom govorili, naciji pripadali ili religiju slijedili, ljudi se svakodnevno udružuju na globalnom nivou kako bi sastavili olovku. "I, Pencil" je naslov eseja kojeg je izvorno napisao Leonard Read, a naknadno prilagodio nobelovac Milton Friedman u svom popularnom serijalu "Sloboda izbora" ("Free to Choose"). 

U našem slučaju olovka je posao stvaranja bolje Župe. Zato da bi napravili ovu olovku morate nam se pridružiti.

 

Ovaj tekst se objavljuje u sklopu projekta ''Zajedno za budućnost Župe''  kojeg finansira Evropska unija kroz projekat FORS Montenegra “Let's Grow Together with IPA 2”. Sadržaj ovog teksta je isključiva odgovornost organizacije Župa u srcu koja realizuje projekat i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Evropske unije.

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=1NCCwsJsoiw&feature=youtu.be