Kutija za sitnice najbolja

Kutija za sitnice najbolja

Na konkurs za izbor najboljeg suvenira Župe za 2017. godinu, koji je zaključen krajem septembra pristigla su 2 rada. Nažalost očekivanja su bila da će konkurencija biti veća i da će žiri za izbor biti ove godine na mukama da izabere najbolje. Ipak kako poručuju iz organizacije Župa u srcu tradicija izbora najboljeg suvenira će se nastaviti, pa će i u 2018. godini biti prilike za odabir najboljih.

Ove godine žiri je odlučio da kao najbolji suvenir bude kutija za razne sitnice kojeg je izradila Marijana Šundić. Žiri je odlučio da, pošto se ideja kutije ponovila od prošle godine, nagrada ne bude 50 eura kako je bilo planirano već 30 eura, a da ostatak bude prenesen u fond za sledeću godinu.

Nagrada autorki će svečano biti uručena na nekoj od manifestacija koje organizacija priprema do kraja godine. Za sve koji žele da kupe ovaj suvenir mogu se obratiti organizatoru na mail: zupausrcu@gmail.com