Osposobljavajte se kod nas

Osposobljavajte se kod nas

U sklopu programa stručnog osposobljavanja organizacija Župa u srcu je iskazala potrebu za stručnim osposobljavanjem dva kandidata-kandidatkinje sa završenim  osnovnim studijama Engleskog jezika i književnosti. Ovim putem pozivamo sve potencijalne kandidate da prilikom prijave za program odaberu organizaciju Župa u srcu.

Osim stručnog usavršavanja kandidati će imati priliku da prisustvuju seminarima, obukama, učestvuju u pisanju i implementaciji projekata i aktivnostima koje će organizacija organizovati.