Agro turizam

Poljoprivreda i turizam su dvije najveće industrije ruralnih posručja u svijetu. Iako je poljoprivreda tradicionalna okosnica privrede generacijama, turizam je nova grana industrije u Župi. Postoje značajne mogućnosti ako su ove dvije oblasti u Župi udruže. Rezultat je agroturizam sa svim pozitivnim uticajima na budući ekonomski razvoj Župe.

Agroturizam nije ništa novo, kako u Evropi tako i šire. Agroturizam je komercijalni poduhvat na bilo kom poljoprivrednom mjestu, uključujući i hortikulturu i agrobiznis koji vodi uživanju posjetilaca stvarajući dopunski prihod od turizma za vlasnika. Agroturizam bi mogao uključivati sljedeće aktivnosti:

 • Pejzažne obilaske
 • Posjete farmi , boravak i odmor
 • Planinske vožnje
 • Seoske igranke
 • Fotografisanje
 • Prodaje na farmi i zelenoj pijaci
 • Kampovanja & piknik
 • Festivali i sajmovi
 • Proizvodnja i prerada
 • Poljoprivredni pokloni
 • Projekti poboljšanja staništa
 • Posmatranje ptica
 • Posmatranje divljači
 • Degustacija župske rakije
 • Lovački treninzi pasa i takmičenja
 • Izložbe poljoprivrednih eksponata
 • Plonkanje i druge seoske igre
 • Formiranje egzotičnih farmi životinja i mini zoo vrtova
 • Lov i ribolov
 • Razne vještine rada na farmi

Male farme u Župi su dodatno ugrožene globalizacijom i smanjenjem industrije, koja je naročito izražena u ovoj oblasti. Da bi se izborili sa svim problemima župski poljoprivrednici moraju da prepoznaju potrebu za diversifikacijom svojih proizvoda i dopune svoje prihode na osnovu tradicionalne poljoprivrede. Agroturizam pruža mogućnost za povećanje potencijala za veće marže putem prodaje na farmi proizvoda i usluga sa dodatnom vrijednošću. Vrste aktivnosti u agroturizmu, koje su na raspolaganju u Župi su vrlo široke i mogu se prilagoditi tako da odgovaraju svakom pojedincu i farmi.

Poljoprivrednici će takođe privući kupce koji će trošiti novac u lokalnim trgovinama, jačati poresku osnovicu i pomagati u održavanju i razvoju Župe.

Za uspjeh agroturizma potrebno je omogućiti poljoprivrednicima i agro-biznisu jaču podršku i pomoć koja će biti usmjerena ka stvaranju turističkih atrakcija i povećanja smještajnih kapaciteta.

Rast takođe neće biti održiv bez buduće akcije koja bi se ogledala u sljedećim koracima: (1) napraviti sveobuhvatnu bazu podataka od potencijalnih farmi agroturizma u Župi; (2) razvijati udruženja u ovoj oblasti; (3) jačati i proširiti partnerstava u agroturizmu; i (4) razvoj i planiranje budućih atraktivnih lokacija za razvoj agroturizma. Ostvarivanje navedenih koraka će pomoći kako bi se omogućilo da poljoprivrednici, preduzetnici, stanovnici ali i turisti iskoriste prednosti agroturizma u Župi.