Ambijentalni turizam

Resurs za razvoj ambijentalnog turizma postoji još uvijek djelimično očuvan na župskim katunima i u malom dijelu naselja Župe gdje se još uvijek održao prepoznatljiv izgled strarih kuća pravljenih od kamena.

Arhikektura župskih katuna je bila specifična i danas prepoznatljiva samo u malom dijelu planine. Kolibe, većinom zidane od kamena i pokrivane slamom još uvijek postoje, ali je njihovo očuvanje vezano samo za stočare, koji u ljetnjem periodu izdižu na planinu. Ne postoji još uvijek namjenski urađen katun za organizovani doček turista.

Za uspješan razvoj ovog vida turizma potrebno je raditi na uređenju ruralnog predjela Župe, naročito njihovih autentičnih tradicionalnih ambijentalnih cjelina - katuna kao potencijalnih mjesta za razvoj turizma. Zadržati autohtoni kulturni pejzaž župskih katuna je osnova njihove valorizacije. Na prostoru katuna može se razviti i dobra turistička ponuda od prodaje različitih proizvoda "katunske prirode"-autohtonog katunskog života, do drugih vidova "seoskog" turizma. Razvoj ovog vida turizma u tijesnoj je vezi sa stočarstvom i razvojem poljoprivredne proizvodnje i zahtijeva podršku i ulaganje u oba sektora.

Na prostorima Krnovske planine, Konjska, Skladana, Luka Bojovića, Lukavice postoje brojna mjesta na kojima bi mogao da se razvija kamperski turizam.