Arheološki lokalitet Gradina

Gradina sa svojim izuzetnim geomorfološkim karakteristikama predstavlja izuzetan predio za istraživački turizam. Gradina je brdo koje se nalazi na 1058 metara nadmorske visine iznad sela Carine. Ono predstavlja arheološki lokalitet zbog svoje istorije i značaja koje je imala u srednjem vijeku. Na Gradini su nađeni temelji zidina na vrhu, a i mnogi toponimi svjedoče o utvrđenju – gradu (brdo Gradina, Carine). Danas od ovog utvrđenja postoje samo temelji. Predanje govori da se na Gradini u 15. vijeku nalazila carina što je ubirala poreze za Sandalja Hranića, gospodara Huma i Hercegovine. Gradina je bilo mjesto iz kojeg je župan upravljao Župom. Ispod brda Gradina nekada davno se nalazio i manastir Svetog Luke koji je kasnije zbog obrušavanja kamena prenesen na mjesto gdje se i danas nalazi. Na Gradini se nalaze brojne biljne i životinjske vrste koje takođe nijesu dovoljno istražene. Gradina je prirodno stanište zaštićenog surog orla. Na Gradini su 2015. godine otkriveni temelji crkve, ali da li je ovdje bio stari manastir ili su to pak ostaci neke crkve još uvijek je nepoznato i mora biti predmet detaljnijeg arheološkog ispitivanja