Bastaje

 

Položaj Bastaja je u ravnici , na zapadu je selo Liverovići, a na istoku Carine. Bastaje ili Bastasi, kako je drugo ime naselja, je sve do kraja XIX vijeka bilo dio Liverovića. Naseljavali su ga Bastasi, doseljenici iz stare Crne Gore, a selo je dobilo ime po njihovom tadašnjem prezimenu. Bastaje je smješteno uz ravnicu sjeverno od doline Gračanice, na plodnom i ravnom zemljištu. Bastasi su se doselili iz Čeva u XVI vijeku. Godine 1948. u Bastajima je živjelo 89 stanovnika u 17 domaćinstava, a 2011. godine 172 stanovnika.

Kretanje broja stanovnika u Bastajima pokazuje, za razliku od nekih drugih župskih naselja, stalan rast. Rast je bio brži od 1948-1961 godine, a period od 1961-1981. je period blagog rasta stanovništva. Da bi u periodu 1981-2011. broj stanovnika u Bastasima imao konstantan i brži rast. Jedan od uzroka je i povoljnija klima (u odnosu na viši istočni dio Župe), plodno i ravno zemljište, blizina glavnog puta, što uzrokuje manja odseljavanja stanovništva.