Čanuša - Najstarija kuća u Župi

 

U Župi je najstarija kuća znana kao Čanuša. Ne postoje precizni podaci o vremenu njenog nastanka.