Crkva svetog Jovana u Morakovu

Nastanak ove crkve se sa sigurnošću ne može utvrditi. Ipak ono što se zna je da je crkva krajem XIX i početkom XX vijeka doživjela značajniju rekonstrukciju. Ovo pravougaono zdanje se sa istoka završava polukružnom apsidom. Unutrašnje strane crkve su 7 i 3,36m.