Demografski podaci

Popisom iz 2011. godine dobila se slika demografske strukture i broja stanovnika sa stalnim prebivalištem u Župi. Po ovom popisu u 12 župskih naselja živi 3714 stanovnika, od čega 927 maloljetnih, što pokazuje tendenciju opadanja u odnosu na popis iz 2003. godine. Popis pokazuje da ženskog stanovništva ima 1840, a muškog stanovništva 1874.Župa je po površini veća od Petnjice, Budve, Gusinja i Tivta, dok je po broju stanovnika veća od Žabljaka, Plužina, Šavnika i Plužina.

Župa broji 1645 domaćinstava od čega je 634 sa karakterom privremeno nastanjenih i sezonskog karaktera. Po ovom pokazatelju Župa je veća od Gusinja, Petnjice, Šavnika, Plužina i Žabljaka