Energetika

Podaci u broju distributivnih transformatora župskog područja prikazani su u sledećoj tabeli

Lokacija Naponski nivoi Broj trafostanica Snaga trafostanica
Župa TS 35/10 kV 1 2,5

Broj distributivnih transformatora je

Lokacija Naponski nivoi Broj trafostanica Snaga trafostanica
Župa TS 10/0,4 kV 28 2,58

Župu Nikšićku karakterišu uglavnom seoska naselja velike razuđenosti, ali u ovom kraju se nalaze i rudnici boksita na lokacijama Seoca i Zagrad. Za potrebe eksploatacije izgradjena su svojevremeno dva 35kV vazdušna voda Al-Fe 70mm2 od Trebjesa ka Zagradu, od kojih jedan ide preko Seoca i Mačka. Jedan od vodova koji se mogao koristiti za rezerviranje napajanja je van pogona (dionica Trebjesa-Mačak-Zagrad) i gotovo demontiran tako da je trenutno napajanje ovog područja radijalno i nije moguće obezbijediti rezervu u slučaju ispada 35 kV vazdušnog voda TS Trebjesa – TS Seoca.

Preko transformatorske stanice Mačak 35/10kV, koja se nalazi pored potoka Mačak (obližnje selo se zove Miolje polje što je i drugi naziv ove stanice) se snabdijeva seosko područje Župe. Disributivna mreža na području Mačka je vazdušna, sa standardnim presjekom Al-Fe 35mm2,na većinom drvenim stubovima, prosječne starosti oko 20 godina. Napajanje ovog područja je preko 35kV dalekovoda sagrađenog kao Trebjesa-Zagrad, koji nakon otvaranja kopa Seoca je izmijenjen kao dalekovod TS Trebjesa – TS Seoca -TS Mačak.Preko transformatorske stanice Seoca 35/6 kV se snabdijevaju potrošači eksploatacije rude boksita na lokaciji Seoca.

Transformatorska stanica Zagrad 35/10 kV je praktično demontirana, a nekad je korišćena zaeksploatacija rude boksita na lokaciji Zagrad.

Energetska mreža Župe nije u sjajnom stanju i potrebno je dosta toga uraditi da bi se stanje poboljšalo. Iako je iz Župe izašao veliki broj inženjera koji su bili na vrlo važnim pozicijama dugo godina nije bilo značajnijeg ulaganja u energetsku mrežu u našem kraju.