Fiskalni potencijal

 
Prosječni fiskalni kapacitet Župe, utvrđen na osnovu planiranih prihoda, određuje se sabiranjem lokalnih fiskalnih prihoda (lokalni porezi, lokalne takse i lokalne naknade, izuzev naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta) i ustupljenih prihoda od: poreza na dohodak fizičkih lica, poreza na promet nepokretnosti, koncesionih i drugih naknada za korišćenje prirodnih dobara koje dodjeljuje država, godišnje naknade pri registraciji motornih vozila, traktora i priključnih vozila i naknade za korišćenje drumskih motornih vozila i njihovih priključnih vozila (eko-naknada) koja se plaća prilikom registracije vozila, dijeljenjem sa brojem stanovnika odnosnog područja.
Taj iznos bi bio 527.653,30 eura, pa uzimajući u obzir da je po poslednjem popisu broj stanovnika u Župi bio 3714 stanovnika dolazimo do prosječnog fiskalnog kapaciteta po glavi stanovnika u iznosu od 142,07 eura. Fiskalni kapacitet Župe bi bio za oko 59% veći nego što je to sada slučaj u Opštini Nikšić, gdje je fiskalni kapacitet po glavi stanovnika 84,30 eura.