Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

HFC mreža uskoro u Župi

U cilju brže i ekonomski isplative realizacije razvoja HFC mreže u Nikšiću, a imajući u vidu postojeće stanje, broj korisnika, brzinu modernizacije, kao i sve veću potrebu za uspostavljanjem novih servisa, kompanija M-Tel je krenula u proširenje HFC mreže i na teritoriji Župe. Pri realizaciju HFC mreže predviđeno je proširenje postojećeg kablovsko-distributivnog sistema, izgradnjom savremene dvosmjerne širokopojasne HFC mreže namenjene simultanom prenosu video, audio i signala podataka i pružanju odgovarajućih telekomunikacinih servisa pretplatnicima u navedenim mestima.

U skladu sa zahtevima investitora, proširenje FIFC mreže će biti realizovano izgradnjom optičkih privoda u dobro unaprijed planiranim kablovskim područjima u dijelu grada sa individualnim stambenim objektima. Predviđeno je da se optički privodi realizuju postavljanjem jednog optičkog čvora, koji bi pokrivao 20 kuća, odnosno korisnika. Od optičkog čvora bi se granala nadzemna koaksijalna distributivna mreža po postojećim stubovima javne ulične rasvete i po stubovima NN mreže. Kompanija M-Tel je od Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine dobila Urbanističko tehničke uslove za izvođenje radova na izgradnji nadzemne HFC mreže.

Za pokrivanje korisnika naselja Župa predviđeno je priključenje jednog kabla sa 144 vlakna iz nastavka N18/17 koji se nalazi na stubu u naselju Rubeža. Kabal se prvo vodi vazdušno preko tri stuba zatim podzemno (8.200m) kroz jednu od tri novopoložene cijevi PE04O prema naselju Župa. Predviđena je montaža okna na svakih l00m. Kod ulaza u naselje Liverovići u nastavku N18/18 prelazi se na polaganje optičkog kabla po stubovima javne rasvjete i niskonaponske mreže za potrebe korisnika u naseljima Liverovići, Staro selo, Bastaje, Kuta, Jugovići, Vasiljevići, Dučice i Bjeloševina.

Kada će biti dobijena građevinska dozvola i početi radovi ostaje da se vidi. U svakom slučaju Župa će imati bolje uslove i nadamo se povoljnije cijene.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Novi pogled na vaš rad

Mjesto za reklamu (365 x 270 area)
Najnovije

Prijavite se na newsletter

Želite da budete obaviješteni o novim vijestima? Prijavite se na Newsletter

Istaknute kategorije

Budite inspirisani svakom našom pričom koju ćete pročitati

Cilj ovog portala je da promoviše jedan od najlepših krajeva u Crnaoj Gori i svakom mještaninu Župe obezbijedi pravovremeno informisanje

RURALNI RAZVOJ

#ruralni razvoj

EKOLOGIJA

#Vijesti

KULTURA

#Vijesti

OGLASI

#Oglasi
Scroll to Top