Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Ima li blokade rudokopa Boksita?

Mještani sela Zagrad i Oblatno okupili su se jutros u šest sati ispred površinskog kopa Rudnika boksita

Mještani sela Zagrad i Oblatno u nikšićkoj Župi neće se u narednih 15 dana okupljati, niti blokirati površinski kop Rudnika boksita u njihovom kraju, jer su počeli pregovore sa predstavnicima vlasnika, kompanijom Uniprom.

Predstavnik mještana i bivši radnik Boksita Božidar Đilas kazao je agenciji Mina-business, da su predstavnici Uniproma danas na sastanku saopštili da su zahjtevi mještana prihvatljivi, ali da treba vremena za njihovo preciziranje i postupno rješavanje.

“To je za nas prihvatljivo, prije svega i zbog dogovora da ćemo u narednih 15 dana ponovo organizovati sastanak na kojem bi se detaljno precizirali rokovi”, rekao je Đilas.

Mještani sela Zagrad i Oblatno okupili su se jutros u šest sati ispred površinskog kopa Rudnika boksita, kako bi na taj način ukazali vlasniku da neće odustati od zahtjeva o sanaciji puteva, zapošljavanju i rješavanju pitanja vodosnabdijevanja i životne sredine.
Ispred rudokopa su se okupili mještani i predstavnici policije, kao i podizvođač Ostoja Majmunović, ali nikakvih incidenata nije bilo.

Prema riječima Đilasa, predstavnici Uniproma obećali su da će put kroz taj dio nikšićke Župe redovno održavati i tokom zimskih mjeseci, što je i bio jedan od zahtjeva mještana.
“Dogovoreno je da podizvođač na rudokopu Zagrad Ostoja Majmunović neće zapošljavati radnike koji su stekli pravo na penziju ili prodali radno mjesto”, kazao je Đilas.
Na rudokopu Zagrad su još u toku pripremni radovi i angažovan je jedan broj radnika Boksita koji su usljed stečaja na evidenciji Biroa rada.
Đilas je saopštio da im je predočeno da je na Zagradu angažovan samo neophodan broj radnika za koje se pripremaju ugovori o radu.

“Kada počne proizvodnja i povećaju se radovi na kopu biće prilike za zapošljavanje nove radne snage u čemu će pioritet imati mještani”, objasnio je Đilas.
Mještani sela Zagrad i Oblatno u narednih 15 dana obratiće se i predstavnicima nikšićke Opštine, od kojih očekuju da im preciziraju koliko sredstava na ime koncesija će biti opredijeljno za rješavanje problema u tom kraju.

Oni od Opštine očekuju i da detaljno predoče koje obaveze lokalna uprava ima prema tom dijelu nikšićke Župe.
“Na površinskom kopu Zagrad danas su nastavljeni pripremni radovi, koji jutros rano u dogovoru sa mještanima nijesu počinjali, kako bi se dala šansa pregovorima”, saopštio je Đilas.

Mještani su se u petak okupili ispred rudokopa Zagrad u znak upozorenja, a zahtjeve su ranije uputili Opštini, Vladi, Upravi policije i Mjesnoj zajednici Župa.
Mještani traže da se tokom izvođenja radova i miniranja vodi računa o zaštiti životne sredine, te zahtijevaju i sanaciju puta Krstovače-Usijek, postavljanje zaštitnih mreža, asfaltiranje preostalih puteva i njihovo održavanje u zimskim uslovima, jer je kolovoz oštećen na svim pravcima koji su korišteni za prevoz rude.

Mještani traže da im Boksiti obezbijede dovoljne količine vode za piće, jer su morali zatvoriti splavove na bistijernama po nalogu tadašnjeg Ministarstva zaštite životne sredine, koja je u njihovom kraju ugrožena zbog radova i stalnih miniranja na površinskom kopu Zagrad. Oni zbog toga traže i da sanaciju postojećeg vodovoda sa Lukavica.

Mještani insistiraju da, ukoliko se ukaže potreba, imaju prioritet u zapošljavanju, upozoravajući da niko od nekadašnjih radnika Boksita, ko je prodao radno mjesto ili se penzionisao, ne može biti zaposlen na rudokopu Zagrad, jer će u protivnom biti obustavljeni svi radovi.
Oni zahtijevaju da se obavi rekultivacija zemljišta, što podrazumijeva ravnanje terena, nasipanje sloja zemlje i pošumljavanje, kako bi se taj prostor u njihovom kraju vratio u prvobitno stanje.

Policija je u petak privela Đilasa, kome je nakon toga u Sudu za prekršaje izrečena kazna od 100 eura, jer je nedavno pokušao da spriječi odvoz mašina iz rudokopa Zagrad na rezanje u staro gvožđe, zahtijevajući rješavanje predočenih zahtjeva.

Autor:
onogost.me

 

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Novi pogled na vaš rad

Mjesto za reklamu (365 x 270 area)
Najnovije

Prijavite se na newsletter

Želite da budete obaviješteni o novim vijestima? Prijavite se na Newsletter

Istaknute kategorije

Budite inspirisani svakom našom pričom koju ćete pročitati

Cilj ovog portala je da promoviše jedan od najlepših krajeva u Crnaoj Gori i svakom mještaninu Župe obezbijedi pravovremeno informisanje

RURALNI RAZVOJ

#ruralni razvoj

EKOLOGIJA

#Vijesti

KULTURA

#Vijesti

OGLASI

#Oglasi
Scroll to Top