Razvoj web prezentacije www.zupa.today

Razvoj web prezentacije www.zupa.today

Da bi se na pravi način prezentovao naš kraj i njegovi kulturni, ali i svi drugi potencijali ušli smo u obiman i kompleksan projekat izrade web prezentacije. Na način kako smo zamislili realizaciju čitavog projekta možemo se pohvaliti da će to biti jedan od značajnijih koraka ka promociji našeg kraja.

Čitav sajt, njegova struktura, tekstovi, fotografije su autorsko djelo članova organizacije koji su utrošili značajno vrijeme i energiju da danas prelistavate njegove stranice. Značaj projekta je shvatio i podržao naš Župljanin Blagota Marojević koji je sa svojom firmom BG Svetionik umnogome doprinio razvoju i izradi web prezentacije.

Njihov doprinos izgledu ovog sajta je za nas bio vjetar u leđa i potvrda da ima Župljana koji žele, mogu i hoće da podrže svoj zavičaj. Nesebična želja da nam pomognu i učestvuju u razvoju našeg kraja naša su nada da Župa može biti drugačija.