Suveniri ka razvoju Župe

Suveniri ka razvoju Župe

Cilj projekta je bio mobilisati građane Župe ka stvaranju nove vrijednosti u zajednici, kroz izradu i stvaranje turističkih predmeta i suvenira koji će promovisati naš kraj širom svijeta. Predmeti i suveniri se trenutno ne izrađuju u Župi, a samim tim i ne prodaju i turistički neiskorišćavaju što vodi ekonomskom, kulturnom i turističkom nazadovanju Župe.

Izražena ekonomska neaktivnost i nezaposlenost bi mogle dijelom biti riješene kroz aktivniji rad na izradi i organizovanoj prodaji turistički atraktivnih predmeta i suvenira.
Aktivnosti završene projektom su animiranje stanovnika Župe za izradu predmeta i suvenira, organizovanje takmičenja i izbor najboljih radova, fotografisanje i prezentacija tih predmeta na sajtu NVO, izrada polica za suvenire, zatim organizovanje prezentacija na tržištu i turistička promocija kroz organizovanje izložbe ''Župski suveniri'' dovešće do turističke promocije našeg kraja i pokretanja ekonomske aktivnosti.
Projekat je podržan od strane Fonda za aktivno građanstvo - FAKT.

Za fotografije sa ovog projekta pogledajte galeriju.

https://zupa.today/plugin/gallery/gallery/7.html