‘’Zajedno za budućnost Župe’’

‘’Zajedno za budućnost Župe’’

Projekat ‘’Zajedno za budućnost Župe’’ finansira Evropska unija kroz projekat FORS Montenegra “Let's Grow Together with IPA 2”.

Realizacijom projekta uspostaviće se bolja saradnja svih aktera u zajednici kroz formiranje i rad Savjeta za održivi razvoj Župe, ali i dalje kroz razne aktivnosti kao što su: objavljivanje biltena, predavanja na temu zajedništva i prezentacije primjera dobre prakse za predstavnike organizacija, ustanova i mladih u Župi, organizovanje konkursa za najbolji literarni i likovni rad na temu ''Zajedno za budućnost Župe'', organizovanje stručne tribine, publikovanje kratkometražnog dokumentarnog filma ''Zajedno za budućnost Župe'', organizovanje izložbe fotografija, zatim kroz zajedničku akciju ''Svi po knjigu za našu biblioteku''. Osim ovih aktivnosti biće organizovan i rok koncert kako bi se promovisalo zajedništvo među mladima Župe. Projektom će biti i izgrađen i promotivni materijal koji će na pravi način promovisati Župu kao primjer zajedništva u cilju njenog razvoja.
Sve ove aktivnosti na dugi rok će dovesti do održivog razvoja Župe kao krajnjeg opšteg cilja, ali i specifičnih ciljeva: Uspostavljene zajedničke saradnje faktora razvoja u ostvarivanju održivog razvoja Župe i poboljšanja nivoa znanja zajednice o načinima i mogućnostima saradnje na lokalnom i međunarodnom nivou.
Pogledajte galeriju:

https://zupa.today/plugin/gallery/gallery/32.html