"Darovi Župe" za bolju promociju zavičaja

Organizacija Župa u srcu je uvidjela neophodnost stvaranja uslova kojim će se  bolje promovisati Župa pa je krenula u proces kreiranja brenda ''Darovi Župe''. Župa i pored proizvoda koje ima nema prepoznatljiv brend, koji će prije svega biti turistički proizvod. Nažalost do sada nije postojao cjelovit i konstantan pristup promociji župskih proizvoda i to je ono što želimo promijeniti.

Stvaranjem brenda ''Darovi Župe'' želimo povećati turističku prepoznatljivost zavičaja, a kroz pomoć u prodaji ojačati i ohrabriti proizvodnju u Župi. Logo ''Darovi Župe'' je urađen, radi se i na dizajnu pojedinih proizvoda, a nakon svega biće uspostavljen i sistem sertifikacije za sve proizvode koji budu dio ovog brenda.

Sam proces zahtijeva vrijeme i veliku posvećenost, ali smo ubijeđeni da uspjeh neće izostati na zadovoljstvo Župe.