Digitalno nasilje opasnost po mlade

Digitalno nasilje opasnost po mlade

 Večeras su mladi i njihovi roditelji mogli na predavanju ''Digitalno nasilje nad djecom'' mogli čuti sa kakvim se sve situacijama djeca suočavaju na internetu, ali i o istraživanju koje je sprovedeno među mladima u osnovnoj školi u Župi. Predavač Vesna Radulović se u prezentaciji najprije osvrnula na pojam  nasilja i uzroke nastanka agresivnog ponašanja među kojima mjesto sve više zauzima digitalno nasilje nad djecom.

Kako je kazala Vesna Radulović postoje brojni oblici digitalnog nasilja (slanje pretećih poruka, ocrnjivanje i optuživanje drugog slanjem glasina i laži, kako bi mu se uništila reputacija ili pokvarili odnosi sa drugima, lažno predstavljanje nasilnika (koriste nadimak,  šifru ili daju netačne informacije o sebi), Indiskrecija – otkrivanje nečijih tajni, podataka i slika, isključivanje – izbacivanje nekoga iz foruma, diskusione liste i slično, slanje materijala koji u prvi plan stavlja njegovu seksualnost, snimanje nasilja) koje se razlikuje od tradicionalnog nasilja jer je opasnije po psihološku ravnotežu žrtve. Digitalno nasilje može da se vrši sa bilo kog mjesta i u bilo kom vremenu.

Vesna Radulović je potom predstavila istraživanje koje je sprovodila među djecom u Osnovnoj školi ''Dušan Bojović'' prije dvije godine. Ovo istraživanje je jedno od prvih u nekoj seoskoj i ruralnoj zajednici u Crnoj Gori. Istraživanje je pokazalo na uzorku od 150 djece da župska djeca koriste internet i društvene mreže u veoma velikom procentu do 80%. Djeca od svoje devete godine u prosjeku počinju korišćenje interneta, 66% djece internet koristi za zabavu svakodnevno ili više puta nedjeljno dok to ne radi 10%.

Video igrice svakoga dana igra 52 učenika ili 48%, a nikada njih 7 ili 6%. Najmanji broj učenika svakodnevno posećuje forume, blogove i sl.

Na društvenim mrežama 6% je prihvatalo komunikaciju sa nepoznatim osobama. Kao druga osoba predstavljalo se  9 učenika ili 8%, stavljalo na Internet tuđe slike bez znanja osobe koja je na njoj 4 učenika ili 3%, koristilo tuđ nalog bez pristanka te osobe 9učenika ili 8%, javno komentarisao/la poznanika/cu u negativnom kontekstu  njih  7  ili 6%, otvarao/la profil na tuđe ime bez pristanka te osobe 9 učenika ili 6% .

Na pitanje “Da li se u poslednjih godinu dana desilo da te je neko snimao mobilnim telefonom ili kamerom kada ti to nisi želio/la i da je taj snimak slao drugima?”,njih 9% je kazalo da je jednom bilo snimano i da su snimci poslati bez njihovog znanja.

Na kraju je gospođa Radulović izvela zaključak da najveći broj ispitanih učenika poseduje računar sa konekcijom za Internet kao i „pametni” telefon. Internet najviše koriste za pristup društvenim mrežama, potom za učenje, za gledanje filmova, slušanje muzike i igranje video igrica. Internet počinju da koriste u nižim razredima osnovne škole, iako su prilično dobro informisani o rizicima na Internetu, jedan broj učenika, njih oko 11%, se ponaša kao da se neželjena situacija „može dogoditi nekom drugom, ali ne i meni”.

Sve u svemu moderno predavanje, neobično za ruralnu sredinu, ali ako se uzmu u obzir podaci o stepenu korišćenja interneta u Župi od strane djece onda je i potpuno opravdano što su mladi iz Omladinskog pokreta Župa preko projekta Male akcije, veliki doprinos, FAKT koji je finansirao događaj i Župa u srcu koja je pomogla u organizaciji istog, prepoznali značaj teme i omogućili njegovo održavanje.