Kako su povezani farmeri i škole u Ljubljani

Kako su povezani farmeri i škole u Ljubljani

Kada javne ustanove kao što su osnovne škole i vrtići kupuju hranu, one mogu skratiti jaz između poljoprivrednika i gradskih potrošača. Opšina Ljubljana u Sloveniji, želi promovisati kupovinu hrane od lokalnih poljoprivrednika. Vesna Erhart, eksterni stručnjak Sektora za ruralni razvoj na Odjeljenju za zaštitu životne sredine ovog grada, kaže: "Oko 800 farmi širom Ljubljane su mala i srednja. Ovo podrazumijeva da, u cilju zadovoljenja potreba za hranom, škole moraju kupiti proizvode od čitavog broja malih farmera, što zauzvrat dovodi do logističkog izazova. Veće farme mogu pružiti ono što školama treba, poput oljuštenog krompira i očišćene i isječene zelene salate. Stoga, oni su glavni kandidati za rad sa tenderskim ponudama. "

Glavni zadatak Erhartove je pak povezivanje malih i srednjih farmi sa osobama zaduženim za kupovinu hrane u vrtićima i osnovnim školama. Poznati televizijski kuvar Primož Dolničar i kuvar iz lokalne osnovne škole  u Stranjama Danijel Habjan pripremili su jela od domaće i sezonske hrane. Erhart: "Kada su vidjeli sastojke, zaposleni u školama koji su učestvovali u početku su bili skeptični." Nakon degustacije praćeno je tržište hrane. Poljoprivrednici, uključujući i one sa manjih farmi, ponudili su ono što mogu da proizvedu u različitim godišnjim dobima, a zaposleni u školi su nakon toga napravili porudžbinu. "Kada su farme malih razmera napravile svoje prve aranžmane sa školama, ove manje farme mogu proizvesti više i eventualno se prijaviti za sve veće i složenije tendere za nabavke", kaže Erhart.

Za pripremu tendera, škole mogu dobiti pomoć Odjeljenja za nabavke Opštine Ljubljana. Erhart je zadovoljna dostignućima: "Ponosni smo što možemo omogućiti osnovnim školama i vrtićima da kupuju hranu čak i od najmanjih farmera, a pritom djeca dobijaju kvalitetne obroke.

 

Tekst je nastavak predstavljanja primjera dobre prakse započete projektom "Zajedno za budućnost Župe".