Kako su prebrojani izvori na Lukavici

Kako su prebrojani izvori na Lukavici

Lukavičke izvore niko nikada nije mogao da izbroji i dozna koliko ih ima, pošto su jedni često presušivali, a drugi su izbijali na novim mjestima.

U planini Borovnik su živjele dvije vile i imale jednog jarca koji je pravio veliku štetu seljacima, a ovi nikako nijesu mogli da ga ubiju. Jednom krenu dva lovca da traže jarca, pa ih uhvati noć u planini i legnu da spavaju. Kako im je bilo studeno, namjeste se tako da jedan drugome uvuku noge u nogavice. Po noći naiđu ove dvije vile pored njih pa kad ih ugledaše, jedna od njih zaviče: ''Tako mi trista trideset izvora na Lukavici, ovakvog čuda nijesam vidjela u svome vijeku, da može biti jedan trup, a dvije glave!'' Vile se uplaše i uteku, a ova dvojica čuju njihov razgovor i kažu seljacima koliko ima izvora na Lukavici.

Anegdota preuzeta iz knjige Nikšićka Župa autora Milana Pekovića.