Karta za prevoz ni naviše ni naniže

Karta za prevoz ni naviše ni naniže

 Poslije reakcije Savjeta mjesne zajednice Župa i zahtjeva da se ne poskupljuje mjesečna đačka karta, danas je u zgradi opštine Nikšić održan sastanak rukovodstva opštine Nikšić i vlasnika "Nikšić prevoza". Na sastanku je dogovoreno da se za sada odustane od poskupljenja mjesečne đačke karte i da se u februaru sagledaju svi aspekti na osnovu kojih će se dalje preduzimati koraci.

Predsjednik mjesne zajednice Dragoljub Radulović je kazao da je dobro što neće poskupiti đačke karte, ali da ni dosadašnja cijena karte nije prihvatljiva, jer je ista previsoka i ugrožava opstanak porodica u Župi pa će, po njegovim riječima, i do njenog smanjenja morati doći. Stoga će Savjet narednih dana tražiti sastanak sa predstavnicima opštine Nikšić i uputiti zahtjev Ministarstvu prosvjete kako bi se cijana mjesečne karte dovela na zadovoljavajući nivo.

Ovakav odnos opštine Nikšić i resornog ministarstva ne ide u prilog opstanku seoskih područja i djecu sa ovih područja dovodi u drugi red iako to ni po čemu ne zaslužuju, rekao je Radulović.

Na ovaj problem Savjet mjesne zajednice je upozoravo u toku 2017. godine i tražio od opštine Nikšić da se budžetom opredijele sredstva za participiranje u cijeni đačke karte, ali tada od strane Opštine Nikšić nije bilo sluha za tu inicijativu.