Ne zaboraviti pripadnost plemenu župskom

Ne zaboraviti pripadnost plemenu župskom

Zavičajno Udruženje Župljana Vrbas iz Vrbasa je, kako nam je kazao u intervju njegov predsjednik Milan Miličić, osnovano 30.03.2001. godine sa ciljem da okuplja, zbližava i povezuje Župljane i njihove potomke. Da sačuva i održi vezu sa svojom postojbinom, kao i da sačuva od zaborava svoje porijeklo i pripadnost plemenu župskom. Udruženje je osnovano kao ne stranačka i ne politička organizacija. Ovo udruženje krajem februara u Vrbasu organizuje ''Veče Župljana'' što će svakako biti prilika, za baš kako je i naglasio gospodin Miličić, njihove bolje veze sa postojbinom i produbljivanje pripadnosti plemenu župskom.

Ovaj značajni događaj nam je bio povod za razgovor sa gospodinom Miličićem kako bi se sami Župljani upoznali sa udruženjem.

 

Poznato je da je Vrbas jedan od gradova Srbije gdje se doselio veliki broj Župljana. Koliko su oni i kako uključeni u rad udruženja?

U Vrbasu su kolonizirani: Župljani, Banjani, Vučedolci, Golijani, Graovljani, Pivljani i Vasojevići. U Zavičajnom udruženju Župljana Vrbas su aktivni samo Župljani, jer postoje i druga udruženja kao što su Udruženje Vasojevića, Udruženje Golijana, Banjsko Vučedolsko Udruženje, kao i Udruženje Crnogoraca. Iz tog razloga su svi samostalni, ali se svi oni međusobno poštuju, uvažavaju i sarađuju.

 

Da li razvijate saradnju sa udruženjima Župljana u drugim gradovima Srbije, pa i svijeta? Da li u svijetu ima sličnih udruženja?

Što se tiče drugih udruženja, konkretno za Župljane nemam nikakvih podataka, ali crnogorskih udruženja ima jako puno i to po celom svetu. Sa njima smo u elektronskom kontaktu, tako da se saradnja svodi uglavnom na to.

 

Kako po Vama Župa može da bude bolje mjesto za život, kako bi ljudi dolazili, a što manje odlazili?

Po mom skromnom mišljenju, što se tiče ostajanja mladih u Župi, samo jedna stvar postoji, a to je pružiti im barem približno uslove koje pruža veće mesto ili grad.
Dakle, egzistencija, mesta za izlazak, kao i što više sportskih terena, bazena i tako dalje. Tamo gde se omladina okuplja, tamo gde mogu svoju hiperaktivnost istrošiti.
Ta aktivnost se mora na neki način obuzdati i usmeriti na prave tokove njihovog života.
A tamo gde su mladi ljudi tu su i stari zasigurno.

 

Uskoro se u organizaciji vašeg udruženja očekuje i održavanje Večeri Župljana u Vrbasu gdje ste pozvali i predstavnike iz Župe. Koliko je značajno ovo druženje i povezivanje Župljana?

Prevashodno je značajno zbog mladog naraštaja kako bi nastavili čuvati svoju pripadnost. Svi mi imamo svoj indetitet, koji želimo pokazati i istaknuti, pa tako i Župljani iz Vrbasa i okoline. Pošto je Vrbas odavno dobio naziv Mali Nikšić, iz razloga što je crnogorski narod većinski i dominantniji, pa dosta drži do svojih običaja, te veliku pažnju posvećuje do svog korena i svojih predaka. Te stoga, svi izreda sa velikom dozom poštovanja i želje hoće da dočekaju svoje rođake i zemljake svog rodnog kraja.

 

Šta bi po Vama trebalo uraditi da se ojačaju veze Župljana po svijetu?

Da bi se bilo koja veza u životu održala i ojačala, potrebni su stalni i konstantni kontakti, kao i bilo koja zajednička aktivnost. Da li kroz sport, kulturu, muziku, gastronomiju ili šta već. Ako nema kontinuiteta, sve u životu bledi, pa i odnos naših veza. Mada ništa od ovog ne može biti bez novca, koji je torpedo za sve, počevši od porodice, kluba, udruženja, mesne zajednice, grada, do države.

Stoga, moramo se svi zajedno potruditi, na sve načine, koliko ko i kako može, da bi nam svima bilo što bolje i lepše.

 Link fotografije Zavičajnog Udruženja Župljana Vrbas