Nema promjene zone za Župu

Nema promjene zone za Župu

Na nedavno održanoj sjednici SO Nikšić usvojena je odluka o Naknadama za nelegalizovane objekte na teritoriji Opštine Nikšić. Odluka koja je usvojena na sjednici je konačna a značiće mogućnost legalizacije od 13,5 do 144 eura zavisno od zone. Kako je portal ZUPA.TODAY je već pisao o pomenutoj odluci jasno je da je Župa svrstana u IV zoku kao naselje Kličevo koje je čini se mnogo bolje infrastrukturno opremljeno nego recimo naselja u Župi poput Morakova ili Bjeloševine. Građanima Župe, ali i ostalih zona na poslednjoj sjednici je dat popust od 50% na osnovnu cijenu. Tako da će Župljani umjesto 27 eura po kvadratu plaćati 50% manje. Znači za 100 m2 kuće koja je sagrađena od 2008. godine do danas platiti do 15. jula oko 1700-1800 eura što uključuje geodetske i druge usluge izdavanja raznih potvrda. Ukoliko budu željeli da plaćaju na rate moraće da stave hipoteku na tu nekretninu pa će ovaj iznos biti i veći.

Predsjednik MZ Župa Dragoljub Radulović je kod Predsjednika Opštine Nikšić Veselina Grbovića i Sekretara sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Nebojše Adžića zahtijevao da se izmijeni odluka kojom je Župa svrstana u istu ravan kao Kličevo, navodeći razloge da su prve kuće iz Župe do Nikšića na udaljenosti od 12km a zadnje u Morakovu i do 25 km. Po njemu ovakvo oporezivanje Župljana je apsurd koji treba ispraviti.

Na ovaj zahtjev stigao je i odgovor od Nebojše Adžića u kom se Župljani i sam predsjednik MZ optužuju da ne učestvuju o raspravama po svim temama od značaja za grad. Kako je naveo gospodin Adžić razvrstavanje po zonama je izvršeno 2015. godine navodeći da se niko nije tada bunio protiv toga. Po gospodinu Adžiću zahtjev predsjednika Radulovića je bilo tehnički nemoguće prezentovati Skupštini te je stoga ostalo stanje kako jeste. Kako je naveo gospodin Adžić u pismu upućenom predsjedniku MZ opština će brzo uvesti gradsku rentu koja će zamijeniti naknade za komunalno opremanje.

Da li iz lapsusa ili nečeg drugo gospodin Adžić je u pismu naveo da što se tiče Morakova on se nada da tamo nema previše bespravnih objekata odnosno objekata sagrađenih poslije 2008. godine, jer će oni po svemu sudeći morati platiti isti ili veći trošak od vlasnika objekata u Kličevu.

Kako je naveo gospodin Adžić u Župu je u prethodne tri godine uloženo tri puta više za komunalno opremanje nego što je prihodovano po osnovu naknade što navodi i kao jedan od glavnih argumenata da stanje ostane kakvo jeste.

Očigledno je da neko dobro ne računa ili neće da računa ono što Župa u ukupnom prihoduje u budžet Opštine Nikšić, jer je samo po osnovu koncesija prošle godine se slilo u budžet Opštine oko 0,8 miliona eura, pa je predsjednik MZ opet dao svoje obrazloženje na pismo koje je stiglo iz opštine.

Kako navodi Radulović u pismu dostavljenom Nebojši Adžiću, ali i Veselinu Grboviću odgovori koji su dati u navodima iz Opštine ne odgovaraju činjenicama i stanju na terenu pa dodaje: ''Treba da nas naučite kako ćemo mještanima sela Kuta ( opet navodim kao primjer) koji još uvijek nemaju razvedenu ni vodovodnu mrežu, objasniti da su u isti ravan sa prigradskim MZ. Da Vam ne govorim o kanalizacionim mrežama i dijelu makadamskih puteva gdje ovih dana ljudi ne mogu doći do skoro sagrađenih kuća.

Braniti ove činjenice je veoma teško i zaista ne vidim razlog zašto se nije imalo sluha za našu MZ jer ponovo navodim prva kuća u našoj MZ je na udaljenosti  od 12km od gradskog jezgra. (Član4). 

Netačna je Vaša tvrdnja da sam povodom ove Odluke davao bilo kakvu izjavu portalu Onogošt ili bilo kom drugom mediju, a ako mislite na saopštenje OO URE informišem Vas da je komentar dao član OO Goran Šućur ( kako sam informisan) pa i u tim predlozima nije tačno da je Vaša odluka povoljnija, jer je predloženo da se IV, V i VI zona oslobode naknade.

Cijeneći Vas kao jednog od najodgovornijih ljudi u opštinskim službama ,zaista sam, blago rečeno, neprijatno iznenađen Vašom tvrdnjom  da nijesam učestvovao u raspravama na teme koje se tiču našeg grada. Kao primjer navodim da sam prilikom donošenja Prostornog plana opštine Nikšić do 2025. godinde bio jedan od najaktivnijih učesnika.''

 Dalje Radulović navodi u pismu: ''Ja sam u poslednjih nekoliko godina bio stalni učesnik javnih rasprava o budžetu ( ove godine bio i jedini). Na moj predog je izmijenjen i nacrt odlike o socijalnoj pomoći i dječjoj zaštiti, itd, tako da bi trebali biti obazriviji prilikom iznošenja tvrdnji, a što se tiče ove Odluke ovo je prva rasprava za koju sam znao, jer  bogu hvala veći dio Župe nema TV Nikšić.

Mogu vam navesti da 90% mještana nema pojima o čemu se radi u ovoj odluci baš iz razloga što je ovako važna odluka veoma loše prezentovana, jer složićemo se da mali broj ljudi prati portale, novine. Mnogo bi korisnije bilo da se u svakoj većoj MZ organizovao sastanak, jer ako mislite da putem portala i novina objasnite mještanima da treba da plate naknadu zato što su izgradili kuću na svojem imanju, grdno se varate.''

Dalje Radulović navodi da je tadašnji odbornik u SO Nikšić iz Župe Jovo Radulović imao niz primjedbi što se tiče Odluke iz 2015. godine, za koju je Adžić naveo da nije komentarisana,  navodeći da ako je potrebno može dostaviti i tekstove iz dnevne štampe koji su pisali o tom problemu.

Radulović u pismu dalje navodi: ''Što se tiče ulaganja u komunalno opremanje MZ Župa Nikšićka mišljenja sam da to mi najbolje možemo cijeniti i ja kao predsjednik MZ mogu reći da je ulaganja zaista bilo , ali ne u onoj mjeri u kojoj to zaista treba da bude zašto ćemo se zaista založiti u narednom periodu. Kako smo komunalno opremljeni govori i desetine udarnih rupa na jedinoj saobraćajnici koja nam predstavlja vezu sa gradskim jezgrom( član4) , u koje  ćemo narednih dana sve uz prisustvo medija simbolično zasaditi po koju voćku , jer kako stvari stoje moraćemo konje nabaviti, pa da imamo bar sa navedenih voćki da otremo usta. Takođe ćemo, sve uz prisustvo medija, na mostu Slatišnjak, gdje je prije nekoliko decenije porušena ograda, postaviti drvene ljese, čisto da smo bolje komunalno opremljeni.''

On je pozvao Adžića da navede što se tiče cjelokupne Župe Nikšićke ono što se može svrstati u stavke obaveznog komunalnog opremanja koje je trebalo da se odrađuje od strane Opštine, ali je po svemu sudeći ostao bez odgovora jer do ovog teksta nije bilo dalje komunikacije.