Održano predavanje o pisanju projekata

Održano predavanje o pisanju projekata

 U sklopu projekta "Mi hoćemo mi možemo", finansiranog od strane Fonda za aktivno građanstvo, danas je održano predavanje na temu "PISANJE PROJEKATA I PRIKUPLJANJE SREDSTAVA U ZAJEDNICI". Predavači  Miljana Peković i Aleksandar Janjičić su zainteresovanim mladima iz "Omladinskog pokreta Župa" na najbolji mogući način, bar donekle, približili ovu temu sa kojom će se svakodnevno susretati. Mladi su mogli čuti kako na pravilan i razumljiv način napisati projekat, kako kvalifikovati probleme i pretvoriti  ih u, sebi, dostižne i ostvarive ciljeve. Sprovođenjem ove aktivnosti  projekta  povećalo se znanje, ali i zainteresovanost mladih  Župe za pisanje i realizaciju budućih projekata.

Ž.R.