Opština prisvaja tuđe radove

Opština prisvaja tuđe radove

Opština Nikšić je nedavno informisala Vladu Crne Gore o radovima koji su odrađeni u 2017. godini u Župi. Povod za informisanje Vlade je proistekao iz zahtjeva Predsjednika Mjesne zajednice Župa Dragoljuba Radulovića upućenom Vladi o problemima sa kojima su Župljani suočeni.

Kako je Vlada tražila od Opštine Nikšić da joj dostavi šta je ona sve uradila na rješavanju problema u Župi spisak je dostavljen, a na spisku radovi za koje Opština Nikšić nije ni znala da postoje dok njeni predstavnici nijesu došli na otvaranje. Kako je na spisku naveden u prošloj godini izrađeni most u Starom Selu, stiglo je i reagovanje direktora organizacije Župa u srcu, Jova Radulovića, tj. organizacije koja je bila jedan od inicijatora izgradnje.

On je u saopštenju izrazio razočarenje ponašanjem nadležnih u Opštini Nikšić i nepoštovanjem donatora koji su učestvovali u izradi pomenutog mosta. On dalje dodaje: ''Opština Nikšić se u izvještaju hvali tuđim radovima, a lično sam 2015. godine, još dok sam bio odbornik u Skupštini opštine Nikšić, pozivao nadležne u Opštini da pomognu izradu mosta koji je bio veliki problem đaka Starog Sela i Jugovića. Tada je prezreno odbačen taj zahtjev. Organizacija i donatori su dvije godine kasnije na sreću završili taj most.''

On dalje navodi da nije prvi put da Opština Nikšić prisvaja tuđe radove po Župi, odnosno da tuđi rad prisvaja kao svoj iako u tim poslovima nije imala nikakav doprinos. Kako kaže Radulović: ''Jedini doprinos Opštine i njenih rukovodilaca u poslu izgradnje mosta je bio što su došli na dan otvaranja mosta i što su se poslije otvaranja počastili ručkom koji su pripremili mještani Starog Sela. Smatram da je svjesno zloupotrijebljen rad i doprinosi ostalih donatora pošto je i Televizija Nikšić u izvještaju sa ovog događaja izvijestila kako je Predsjednik Opštine Nikšić Veselin Grbović predao most na upravljanje.'' Kako je moguće da neko preda most na upravljanje, a nije htio da da doprinos njegovoj izgradnji? - zapitao se Radulović.

On nakon svega sumlja da je po nalogu onih koji prisvajaju tuđe radove neko svjesno polomio tablu na kojoj su bili upisana imena donatora u izgradnji mosta u Starom Selu. Na kraju Radulović poručuje Opštini da je najbitnije da je most urađen, ali hvaliti se tuđim radovima ne može biti korektno i dobronamjerno prema Župi. Mnogo bi bolje bilo da ista Opština popravi radove na mostu Krstovače koji su slika njenog rada u Župi.-zaključio je Radulović.