Organizuje se prvi Omladinski parlament Župe

Organizuje se prvi Omladinski parlament Župe

Mladi Omladinskog pokreta u sklopu projekta Mi hoćemo, mi možemo koji je finansirao Fond za aktivno građanstvo i uz podršku organizacije Župa u srcu u nedjelju 17. juna organizuju prvi Parlament mladih na ruralnom području. Omladinski parlament Župe će biti prilika za druženje mladih, ali i za iznošenje stavova o načinima poboljšanja uslova života i rada mladih Župe. Omladinski parlament će u budućnosti uticati na aktivnije učešće mladih u kulturnom i društvenom životu mladih Župe. Na prvom sastanku mladi će potpisati i manifest kao vodilju u budućem odnosu prema svom zavičaju.