Počinje akcija ''Očistimo Župu''

Počinje akcija ''Očistimo Župu''

 Organizacija Župa u srcu je uvidjela problem divljih deponija po Župi kao jedan od velikih ograničavajućih faktora razvoja, stoga je odlučila da započne akciju ''Očistimo Župu''. Akcija ima za cilj da pokrene rješavanje pitanja odlaganja otpada, organizovanog odvoza smeća i čišćenja deponija za koje budu pristigle fotografije. Iako je mjesna zajednica u prethodnoj godini napravila značajan iskorak na ovom planu, naročito za donji dio Župe smatramo da to nije dovoljno stoga smo i pokrenuli akciju da poguramo aktivnosti na daljem rješavanju problema.

Nadamo se da će se u akciju uključiti svi počev od mjesne zajednice i članova savjeta koji u svojim selima nijesu sa mještanima još napravili dogovor o organizovanom odvoženju otpada, zatim mještani Župe koji imaju razvijenu ekološku svijest, ali i Opština Nikšić, Komunalna policija i Komunalno Nikšić od kojih ćemo očekivati čišćenje deponija i kažnjavanje svakog daljeg nelegalnog odlaganja otpada.

Od mještana Župe i ljubitelja župske prirode očekujemo da se uključe u akciju time što će poslati bar po dvije fotografije divljih deponija sa navedenom tačnom lokacijom(po mogućnosti GPS koordinatama) na mail organizacije zupausrcu@gmail.com

Fotografije će se prikupljati u naredna 3 mjeseca i objavljivati redevno sa nazivom lokacije na facebook stranici organizacije. Organizacija je odlučila da garantuje anonimnost autorima poslatih fotografija iz razloga što znamo da rješavanje ovih problema neće ići tako lako i da će zahtijevati i nepopularne metode.