Podaci o zagađenju voda Župe tajni za javnost

Podaci o zagađenju voda Župe tajni za javnost

Koliko su građani Župe ugroženi od ekološke katastrofe ne zna se ni poslije dva mjeseca, jer Opština Nikšić skriva informacije i podatke o zagađenju od organizacije Župa u srcu, ali i od svih građana i javnosti.

Nakon izjašnjavanja Glavne ekološke inspektorke Vesne Zarubice da je ekološka katastrofa izlivanja voda iz rudokopa u nadležnosti lokalne samouprave odnosno komunalne inspekcije i da su podaci o ispitivanju i analizi vode poslati na adresu komunalne inspekcije organizacija Župa u srcu se na zvaničnu mail adresu, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama, obratila Sekretarki za inspekcijski nadzor Opštine Nikšić Bojani Vuković, koja nije u zakonskom roku dozvolila da javnost bude upoznata sa tim podacima.

Ovim organi Opštine Nikšić na čelu sa Veselinom Grbovićem i Sekretarkom za inspekcijske poslove Bojanom Vuković taje podatke o količini i stepenu zagađenja potoka Mačak, rijeke Gračanice i jezera Liverovići time svjesno ugrožavajući zdravlje građana Župe i životnu sredinu. Opština Nikšić je tajeći informacije dodatno ugrozila živote građana Župe svjesno ih dovodeći u zabunu pritom štiteći privatni interes, odnosno interes onih koji su doprinijeli ovom ekološkom incidentu.

Tajenje informacija o stepenu zagađenja vode u Župi i nepreduzimanje konkretnih mjera na zaštiti svog stanovništva i biljnog i životinjskog ekosistema je slučaj koji teško da je igdje zabilježen u svijetu.

Svjesno dovođenje u opasnost građana je predmet za druge državne organe, stoga se nadamo da će se u čitavu problematiku uključiti i državno tužilaštvo.

Organizacija se za podatke o ispitivanju vode na prostoru Župe obratila i Centru za ekotoksikološka istraživanja koji je radio analize vode i koji takođe u zakonskom roku nije dostavio podatke.

Na osnovu ovakog ponašanja institucija sumljamo u validnost bilo kakvih podataka i u dobru namjeru ovih osoba i institucija sprema građana Župe, stoga ćemo nastojati da angažujemo sertifikovanu instituciju iz regiona koja će obaviti uzorkovanja vode koja izlazi iz rudokopa u Mačak.