Publikovana knjiga ''Održivi ruralni turizam u Crnoj Gori''

Publikovana knjiga ''Održivi ruralni turizam u Crnoj Gori''

Prije par dana iz štampe je izašla knjiga ''Održivi ruralni turizam u Crnoj Gori-smjernice za budućnost'' autora Sveta Živkovića i člana organizacije Župa u srcu. Organizacija Župa u srcu je sa zadovoljstvom preuzela ulogu izdavača sa željom da ova publikacija bude jedan vid vodiča domaćim i inostranim kreatorima održivog ruralnog turizma u Crnoj Gori. Knjiga je izdata u Župi Nikšićkoj, pa je na neki način i promocija ove ruralne zajednice. Knjiga je na engleskom jeziku i na 88 strana sistematično opisuje realno stanje ruralnog turizma u našoj zemlji sa naučne, društvene, ekonomske i političke tačke gledišta.

U knjizi Sveto Živković sveobuhvatno predstavlja mogućnosti održivog razvoja ruralnog turizma u Crnoj Gori. Tema o kojoj se govori u ovoj knjizi je značajna za razvoj turizma u Crnoj Gori uopšte. Nedavni službeni statistički podaci pokazuju primjenu održivog razvoja u različitim turističkim destinacijama širom svijeta. Razvoj održivog seoskog turizma u Crnoj Gori kao destinacije sa predivnom prirodom je strateški neophodno.

Ova knjiga je stvorena kako bi se stekao uvid u trenutno stanje razvoja ruralnog turizma i održivost u Crnoj Gori. Iako mala zemlja, Crna Gora ima veliki potencijal za razvoj održivog seoskog turizma. Prema podacima dostupnim u stručnoj literaturi o konceptualnom razvoju održivog ruralnog turizma u Crnoj Gori, ovom temom uglavnom se bavio mali broj domaćih autora. Njihov fokus je bio na trenutnoj spoljašnoj analizi i poređenju umjesto dubokog unutrašnjeg istraživanja ruralnog turizma u nerazvijenim regionima Crne Gore. Očigledni su i potencijali ruralnog turizma u Crnoj Gori iz statističkih podataka lokalnih turističkih organizacija, gdje se trend sve većeg broja turista u seoskim područjima evidentira iz godine u godinu. S jedne strane, ovo može poslužiti kao inicijator za dalji napredak, ali to može biti i indikacija neophodnih ispravki u razvoju održivog seoskog turizma.

Da bi se osigurala efikasnost održivog razvoja seoskog turizma u Crnoj Gori, autor u posljednjem poglavlju studije predstavlja viziju i nove mogućnosti kao smjernice za budući razvoj. Gospodin Živković završava prvu sveobuhvatnu, detaljnu monografiju u ovoj oblasti, stoga kako i sami recezenti knjige zaključuju knjiga može biti zanimljiva i korisna turističkoj ekonomiji, vladi, vladinim organizacijama, profesorima i studentima i svim zainteresovanim u oblasti održivog razvoja turističkih ruralnih područja Crne Gore.

Recezenti knjige su Elena Marulc asistent profesora turizma na Fakultetu komercijalnih i poslovnih nauka u Celju i Milka Rajković Mitrović, savjetnica u Agenciji za zaštitu životne sredine Crne Gore.

Autor Sveto Živković, rođen 1985. godine, već nekoliko godina se bavi proučavanjem ruralnog turizma i uticajem održivosti ovog vida turizma. Svoje znanje u vezi sa razvojem ruralnog turizma je prikupio živeći i studirajući u Sloveniji. Tokom studija na Fakultetu za komercijalne i poslovne nauke u Celju, učestovao je na različitim projektnim akivnostima iz oblasti turizma, gdje je ujedno došao u dodir sa praktičnim oblikom razvoja održivog ruralnog turizma u Sloveniji. Pošto jednim dijelom potiče iz Crne Gore, odlučio je da svoja iskustva i veštine iz Slovenije prenese u domaće okruženje. Upravo zbog toga je napisao prvu, studioznu knjigu na engleskom jeziku u vezi sa razvojem održivog ruralnog turizma, sa ciljem da opširno doprinese kako naučnoj tako i društveno-poslovnoj okolini u Crnoj Gori. Autor je nekoliko naučnih radova na području razvoja ruralnog turizma u Crnoj Gori. Osim naučnog rada, bavi se organizacijom događaja u turističko-ugostiteljskom sektoru i u sklopu toga, marketinškim i vizualnim komunikacijama u inostranstvu. 

 Knjigu ''Održivi ruralni turizam u Crnoj Gori-Smjernice za budućnost'' možete naći u našim publikacijama OVDJE