Rok za upis u vrtiće do 22. juna

Rok za upis u vrtiće do 22. juna

 Početkom juna JPU ''Dragan Kovačević'' je raspisala javni poziv za upis djece od 1 godine do školskog uzrasta u sve njihove vrtiće. Tu spadaju i Vrtić Mačak i prošle godine otvoreni vrtić na Zagradu.

Župski roditelji djecu mogu upisati svakog radnog dana od 08-13h do 22. juna u neki od ova dva vrtića za primarni program u vremenu od 6-17 časova ili u kraći program za djecu od 5 godina koja nijesu pohađala primarni program u cilju njihove pripreme za osnovnu školu.

Uz prijavu koja se dobija u vrtiću potrebno je dostaviti i sledeća dokumenta za djecu koja se prvi put upisuju :

- izvod iz matične knjige rođenih;

- potvrdu od strane izabranog ljekara za djecu od 3-5 godina;

Za djecu koja su boravila u vrtićima JPU ''Dragan Kovačević'' potrebno je dostaviti potvrdu o izmirenim obavezama prema toj ustanovi zaključno sa 31.05.2018. godine.

Za djecu sa teškoćama u razvoju rješenje o usmjerenju u prilagođeni obrazovni program.

Iz vrtića ''Mačak'' i ''Zagrad'' mole roditelje da se pridržavaju roka upisa kako bi njihova djeca bila blagovremeno upisana.