Veliki ljekar i humanista

Veliki ljekar i humanista

U župskom selu Morakovu, 19. Aprila 1929. godine rodio se Đuza Bulatović u čestitoj seljačkoj porodici. Osnovnu školu je završio u Miolju Polju, a u Nikšiću i prvi razred gimnazije. Rat je prekinuo njegovo dalje školovanje, pa ga je nastavio tek 1944. godine, prvo u Bugarskoj, gdje se našao sa velikom grupom jugoslovenske djece, a zatim u Zrenjaninu i Vrbasu. 

Đuza je gimnaziju završio u Vrbasu i upisao Medicinski fakultet u Beogradu. Redovne studije završava 1957. godine, a zvanje ljekara specijaliste dobija 1968. godine. Cio svoj kratak, ali plodan radni vijek provodi u Medicinskom centru u Vrbasu, kao cijenjeni ljekar, veliki humanista i omiljeni kolega. 
Umro je 1972. godine u svom rodnom Morakovu. Biblioteka u Župi danas nosi njegovo ime.
Tekst preuzet iz stručnog rada nastavnice Zorice Baltić Ivanović.