Župske muke sa legalizacijom?

Župske muke sa legalizacijom?

Ukoliko ste poslije 2008. ''nelegalno'' napravili kuću za stanovanje od npr. 100 m2  na svom zemljištu u Župi, a ne želite da doživite kaznu ili rušenje objekta od strane lokalne samouprave Nikšić moraćete pripremiti do 15. jula oko 3.000,00 eura. To je građanima Župe, ali i čitave Crne Gore donijela ''Legalizacija objekata''. Kako predstavnici Opštine Nikšić nijesu bili raspoloženi za naš portal dati intervju ovaj iznos uzmite sa rezervom, jer je vrlo vjerovatno da ćete morati platiti možda i veći iznos. I podatak za godinu 2008. kao graničnu godinu smo dobili nezvanično, pa ćete ga najbolje provjeriti ako pođete lično po informacije na poslednji sprat Opštine Nikšić u Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine.

Ova cijena obuhvata naknadu za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte koju su odlukom utvrdili odbornici Demokratske partije socijalista i Socijal demokrata na 8. sjednici održanoj 20. februara 2018. godine. Po ovoj odluci Župa je svrstana u istu zonu kao i Kličevo. Da li je to uporedivo pokušajte uporediti postojeću infrastrukturu u recimo Bjeloševini sa infrastrukturom u pomenutom Kličevu? Cijena naknade i za jedne i za druge po odluci je 27 eura po kvadratnom metru. Ako ni po čemu drugom Opština je naselja poput Bjeloševine ili Morakova ili čitave Župe ''unaprijedila'' i stavila u isti rang sa prigradskim mjesnim zajednicama. Poruka je, građani Župe moraćete platiti jednak iznos za legalizaciju, jer su ''tamo oni'' napravili procjenu da ste komunalno opremljeni kao i Kličevo?

U ukupnu cijenu ulazi kopija plana parcele koja se plaća 15 eura Upravi za nekretnine, od 150 do 200 eura za Geodetski elaborat za upis nekretnine u posjedovni list, izjave koje ćete morati ovjeravati kod Notara, razna uvjerenja o broju članova domaćinstva, prebivalištu, potvrda da ne posjedujete drugi objekat...

Obavezno u sve obračunajte i troškove goriva ili prevozne karte koji će biti veći nego onima u Kličevu i na kraju se potkujte dobrim živcima, jer ćete obići dosta institucija, pa ćete na kraju moći i izmjeriti i njihovu efikasnost.

Za one koji su se usudiLi da na državnom zemljištu naprave objekat trošak će biti višestruko veći, jer će morati platiti državno po važećim tarifama.

Ako budete željeli da platite iznos u više rata on će onda biti veći za 20% tj. za dodatnih 600 eura.

Vaše nadležno Ministarstvo i vaša Opština Nikšić su se zabrinuli da li ćete moći platiti sve ovo do 15. jula, pa su napravili poziv bankama kako bi vas uputili da uzmete kredit i da platite neizbježno. Sa kreditima će doći dodatni troškovi od otprilike 250-300 eura za ovaj potrebni iznos, sa obezbjeđenjem istog koje je različito od banke do banke.

Sav ovaj vaš novac koji ćete uplatiti nakon legalizacije će pomoći Opštinsku kasu i omogućiti da Lokalna samouprava u Nikšiću postane još efikasnija nego što je to sada.

Župa će sa ovim dodatnim oporezivanjem dati puni doprinos opštinskoj kasi, uzimajući u obzir da je već istu bogato dotira koncesijama od rude i drugim lokalnim porezima koji se decenijama ubiraju na ovoj teritoriji.

Nije za očekivati da će se sredstva od ove legalizacije vratiti u Župu ni koliko sva dosadašnja koja su punila opštinski budžet, pa je građanima Župe sa ''suvim'' džepovima, koji su napravili kuće, čini se najbolje da iste prevedu na Opštinu i postanu opštinski podstanari, jer smo dosad očigledno punili rupu bezdanicu.

Ako ne želite da poklonite svoje Opštini Nikšić onda ćete na kraju legalizacije kad sve platite imati objekat na koji ćete lakše moći staviti hipoteku, na koji ćete plaćati poreze, koga ćete moći osigurati, a kako su krenuli Župljani da se odseljavaju malo je vjerovatno da će vam ti objekti vrijeđeti mnogo na tržištu ili bar približno koliko objekti iste kvadrature u Kličevu. Krajnji rok za legalizaciju je blizu zato počnite što ono narod kaže ''navakat'', jer će oni doći kod vas ako nećete vi kod njih.