Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Jugovići

Jugovići Župa Nikšić

Jesen u Jugovićima

Jugovići se nalaze zapadno od sela Starog Sela i istočno od sela Liverovići. Sjeverno je dolina Gračanice, a južno su obronci Laza i Stražišta. Jugovići su dobili ime po predanju prema prvim naseljenicima koji su se prezivali Jugovići i tvrdili da vode porijeklo od braće Jugovića. Selo Jugovići se nalazi na ravnom i blago brežuljkastom terenu, sa dosta plodne zemlje i obradivih površina. Većinu terena pokriva plodna crvenica. Specifičnost klime u selu Jugovićima je da jedino južni vjetar donosi padavine i da na području Jugovića često u toku ljeta padne dosta vodenog taloga, a da preko rijeke Gračanice ne padne nimalo. I obratno, kada padavine nošene sjevernim vjetrom padaju na sjeverni dio Župe, dešava se da na južnoj strani Gračanice ne padne ni kap. Sela Jugovići i Staro Selo zajedno imaju površinu od 20,96 km2, a 1948. godine je živjelo 413 stanovnika ili 20stanovnika po km2, a 2011. godine 556 stanovnika ili 26,50 stanovnika po km2. Od toga je u Jugovićima 1948. godine živjelo 207, a 2011. godine 233 stanovnika.

U Jugovićima je bilježen stalni rast stanovništva u periodu od periodu 1948-1961 godine, a nastavlja se i kroz 70-te i 80-te godine XX vijeka sve do popisa iz 1991 godine. Jedan od razloga za manje odseljavanje stanovništva bilo je jer se Jugovići smatraju pitomijim dijelom Župe sa dosta plodne zemlje i ugodnijom klimom u odnosu na istočni dio Župe. Pad broja stanovnika se bilježi u periodu 1991-2003 godine usljed smanjenja prirodnog priraštaja i jačeg odseljavanja koje je naročito bilo izraženo i vidljivo na popisu iz 2011. godine kada je u ovom naselju zabilježeno 97 stanovnika manje nego 2003. godine.

 

Novi pogled na vaš rad

Mjesto za reklamu (365 x 270 area)
Najnovije

Prijavite se na newsletter

Želite da budete obaviješteni o novim vijestima? Prijavite se na Newsletter

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Istaknute kategorije

Budite inspirisani svakom našom pričom koju ćete pročitati

Cilj ovog portala je da promoviše jedan od najlepših krajeva u Crnaoj Gori i svakom mještaninu Župe obezbijedi pravovremeno informisanje

Župa u srcu

Jugovići

Jugovići se nalaze zapadno od sela Starog Sela i istočno od sela Liverovići. Sjeverno je dolina Gračanice, a južno su obronci Laza i Stražišta. Jugovići su dobili ime po predanju prema prvim naseljenicima koji su se prezivali Jugovići i tvrdili da vode porijeklo od braće Jugovića. Selo Jugovići se nalazi na ravnom i blago brežuljkastom terenu, sa dosta plodne zemlje i obradivih površina. Većinu terena pokriva plodna crvenica. Specifičnost klime u selu Jugovićima je da jedino južni vjetar donosi padavine i da na području Jugovića često u toku ljeta padne dosta vodenog taloga, a da preko rijeke Gračanice ne padne nimalo. I obratno, kada padavine nošene sjevernim vjetrom padaju na sjeverni dio Župe, dešava se da na južnoj strani Gračanice ne padne ni kap. Sela Jugovići i Staro Selo zajedno imaju površinu od 20,96 km2, a 1948. godine je živjelo 413 stanovnika ili 20stanovnika po km2, a 2011. godine 556 stanovnika ili 26,50 stanovnika po km2. Od toga je u Jugovićima 1948. godine živjelo 207, a 2011. godine 233 stanovnika.
U Jugovićima je bilježen stalni rast stanovništva u periodu od periodu 1948-1961 godine, a nastavlja se i kroz 70-te i 80-te godine XX vijeka sve do popisa iz 1991 godine. Jedan od razloga za manje odseljavanje stanovništva bilo je jer se Jugovići smatraju pitomijim dijelom Župe sa dosta plodne zemlje i ugodnijom klimom u odnosu na istočni dio Župe. Pad broja stanovnika se bilježi u periodu 1991-2003 godine usljed smanjenja prirodnog priraštaja i jačeg odseljavanja koje je naročito bilo izraženo i vidljivo na popisu iz 2011. godine kada je u ovom naselju zabilježeno 97 stanovnika manje nego 2003. godine.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Scroll to Top