Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Karaula Voltica

Voltica je karaula-tvrđava koja se nalazi u Starom Selu, a podignuta je u doba vladavine crnogorskog knjaza Danila Petro­vića. Po naređenju knjaza Danila kula je rađena od 1853. do 1855. godine i to u Starom selu u Župi, koja je u to vrijeme pripadala Turcima. Zahvljujući promišljenosti knjaza Danila, koji je iskoristio primirje sa Turcima, kula je građena u velikoj tajnosti.

Knjaz Danilo je 1858. godine na Carigradskoj konferenciji branio stav da je Župa crnogorska ističući da se kuća ne može graditi na tuđoj zemlji. Tako je Voltica doprinijela da Župa na toj konferenciji bude pripojena Crnoj Gori.

Ovaj izuzetni kulturni spomenik ima karakterističan stil gradnje na ’’volat’’. Odlikuje se debelim zidovima i obiljem puškarnica.

Zidana je od poluobličastog kamena i oblutaka. Fini­ji komadi ugrađeni su u vratne otvore, puškarnice i uglove objekta. Pravougaonog je oblika sa dvije okrugle kule, ima prizemlje i sprat. Obnova kule je započeta prije par godina, ali su radovi ostali nezavršeni zbog nedostatka finansijskih sredstava.

Scroll to Top