Klimatske karakteristike

Klima Župe je uglavnom uslovljena klimom Nikšićkog polja, izmijenjena morfološkim oblikom doline i uticajem nadmorske visine. Klima Nikšića je uslovljena u zavisnosti od položaja u odnosu na Jadransko more, od kojeg je udaljen 30 km vazdušne linije, zatim položajem u odnosu na kontinentalno zaleđe, kotlinskim izgledom i visokim planinama u zaleđu. Na ovom prostoru se prepliću uticaji mediteranske i kontinentalne klime. Mediteranski uticaji idu od Skadarskog jezera dolinom rijeke Zete preko prevoja Planinica dolaze u Nikšićko polje. Maritivni uticaji od doline Trebišnjice veoma se malo osjećaju iako i na tom prostoru postoji izvjesna reljefna otvorenost prevoja Trubjela i zaravni Rudina i Banjana. Međutim zbog opštih vazdušnih strujanja pravcem jug-sjever, te vazdušne mase ne skreću ka Nikšićkom polju. Klimatski uticaji idu dolinom Gračanice tako da je klima Župe skoro ista kao u Nikšić u. Pored mediteranskog uticaja na klimu veoma važan modifikator klimatskih prilika u Nikšićkoj Župi su i kontinentalni uticaji.

Relativna vlažnost vazduha i oblačnost

Srednja godišnja relativna vlažnost vazduha je 68% što nije velika vrijednost u odnosu na druge krajeve unutrašnjosti Dinarida. Najniža vlažnost vazduha je u Avgustu 57% a najviša u Novembru 80%. Najmanja vlažnost vazduha je u toku Jula, Avgusta i Septembra, a najviša u Novembru, Decembru i Januaru.

Oblačnost je najveća u Novembru 6,4 a zatim u Februaru 6,2, a najmanjja oblačnost je u Julu i Avgustu 3,3. Prosječno godišnje je 92 sunčanih dana a oblačna 166 dana. Srednje godišnje osunčavanje izračunato u gasovima iznosi 2242. Najsunčaniji je mjesec Jul (818 časova), najmanje sunčan je Decembar (91 čas). Prosječno dnevno u Julu je osunčavanje 10,6 sunčanih časova, a u decembru 3,0 časova.

Padavine

Količina padavina u Župi je prilično velika. Južni vjetrovi donose velike količine padavina, tako da na fluviometrijski režim ima prije svega uticaj Sredozemlje, što se jasno vidi još i po koncentraciji padavina u hladnoj polovini godine od Oktobra do Marta. Najveće količine padavina su u Novembru (294mm) a najmanje količine padavina su u Julu (51mm).

Srednja godišnja količina padavina iznosi 1998mm. Najveća ikada zabilježena mjesečna količina padavina je bila u Novembru 1925. godine a iznosila je 678mm. Godine 1937. ukupna godišnja količina padavina bila je 3143mm a već sledeće godine je bila i najmanja godišnja količina padavina 1176mm. U Župi postoje tri kišomjerne stanice na kojima su prosječno zabilježene sledeće količine padavina: na kišomjernoj stanici Jugovići, zabilježena je godišnja količina padavina od 2350mm, na kišomjernoj stanici Donje Morakovo na nadmorskoj visini od 880m količina padavina prosječno iznosi oko 2300mm, dok na stanici Blaca istočno od Župe na nadmorskoj visini od 1200m srednja godišnja količina padavina prosječno iznosi 2880mm.

Iz podataka se vidi da količine padavina nijesu pravilno raspoređene tokom godine, maksimum padavina je u periodu jesen-zima dok su proljeće i ljeto sa mnogo manje padavina. Takav režim padavina negativno utiče na razvoj poljoprivrede.Većina padavina se luči u vidu kiše, a znatno manje u vidu snijega. Snijeg pada u periodu od Oktobra do Maja. Međutim većinom snijeg pada od Decembra do Februara, tako da se rijetko dešava da padne ranije u Novembru ili Oktobru. Prosječno godišnje je dana sa snijegom 19,3, a maksimalno 34 dana. Prosječne debljine sniježnog pokrivača se kreću obično od 9cm u Novembru do 129cm u Februaru. Sniježni pokrivač na Štitovu i okolnim planinskim grebenima prelazi 2 metra.