Kula Čvorovića

 

Godine 2015. Nvo Čvorovići - potomci plemena Nikšići su na lokalitetu Dubrava započeli izgradnju crkve i konaka koji će obogatiti turistički sadržaj ovog kraja.