Kula Čvorovića

Godine 2015. Nvo Čvorovići - potomci plemena Nikšići su na lokalitetu Dubrava započeli izgradnju crkve i konaka koji će obogatiti turistički sadržaj ovog kraja. Legenda o nastanku bratstva Čvorovića kaže, da je Vojvoda Đuraš, koji je bio upravitelj Župe Onogošt 1435-1505. godine zavjetovao Vojvodu Marka Čvora da se iz Kuta preseli na Zagrad odakle može vidjeti očevinu. Marka su zbog svojih fizičkih osobenosti zvali Čvoro i on je rodonačelnik bratstva Čvorovića. Po očevoj smrti preselio se na Dubravu sadašnji lokalitet bratstva. U Kutima je ostavio brata Raška, rodonačelnika Raškovića i strica Laketu – Đaka za koga je bila udata sestra Ivana Crnojevića. Čvoro je po dolasku na Dubravu napravio savardak čije temelje su u 2016. godini njihovi potomci obnovili. Oko 1520. godine sa sinovima Petrom, Pavlom i Radom izgradio je i malu crkvicu poznatiju kao Dubara prekrivenu cerovinom. Po crkvi Dubare i današnje groblje i predio se zove Dublje. Nedaleko od ovog lokaliteta se nalazi i grobna ploča vojvode Nikše rodonačelnika plemena Nikšići. Po predanju crkva je zapaljena od strane nikšićkih Turaka, poslije neuspješnog napada plemena Nikšići i ostalih okolnih plemena u zauzimanju grada. Turci su u znak odmazde napali Župu i u tom napadu Župljani su uspjeli da odbrane manastir, ali je jedna grupa preko Oblatna i Dragovoljića uspjela da braniocima dođe iza leđa i u tom pohodu stradala je pomenuta crkva, kao i kolibe i savardaci bratstva po Dubravi. Ova crkva je dobila ime u čast začeća Sv. Jovana Krstitelja i slavne bitke na Glasincu kada je na taj dan poginulo 34 Župljanina.