Kulturno istorijsko nasleđe

Župa ima više kulturno istorijskih spomenika koji u značajnoj mjeri mogu doprinijeti turističkoj promociji ovog kraja. Arheološki Župa nije do kraja ispitana. Neki od najznačajnijih kulturno istorijskih spomenika su: Jerinin grad, Voltica, Manastir Sv. Luke, Nikšin kiljan, Mramor bana Ugrena, Nikšina ploča, spomenik palim borcima na Sutjesci, Crkva sv. Ilije na Lukavici, Arheološki lokalitet Gradina, Ostaci stare crkve u Vasiljevićima, Crkva sv. Jovana u Morakovu, Ostaci stare crkve u Miolju Polju, Viljajin most, Čanuša-najstarija kuća u Župi, župske nekropole i stećci.