Liverovići

Liverovići su najzapadnije selo u Župi. Od Nikšića je udaljeno 10 km. Na istoku se graniči sa Bastajama dok se sjeverno se uzdižu obronci Dubrave (939m).

Na teritoriji sela Liverovići 1956. godine podignuta je brana i jezero "Liverovići" čime je potopljena velike površina plodnog zemljišta. Katastarska površina Liverovića nije posebno računata, već se u katastarsku površinu računaju i sela Carine i Bastaje. Zajedno imaju površinu od 24,06 km2, a godine 1948. na toj teritoriji u sva tri sela živjelo je 760 stanovnika ili 32 st/km2 , a 2011. godine 638 stanovnika ili 26,50 stanovnika po km2.

Liverovići su ime dobili po nekom svom istaknutom stanovniku koji se zvao Liver ili Oliver. Kao selo pod tim imenom se pominje tek u novije vrijeme. U turskom popisu iz 1477 godine pominje se Glušje selo, dio Liverovića, kao naselje gdje zimuju vlasi Nikšići.

Najbolje poljoprivredne površine sela Liverovići su potopljene 1956. godine branom "Liverovići". Selo Liverovići se na zapadu pruža do brane "Liverovići". Put Nikšić-Morakovo prolazi obodom jezera Liverovići. Glavnina naselja se nalazi sa obje strane puta i obodom jezera Glušje selo dio Liverovića se nalazi sa južne strane jezera.

U Liverovićima u periodu 1948-1961. godine došlo je do velikog pada stanovništva iz razlog što je 1956. godine poplavljen veliki dio sela i plodnog zemljišta. Prilikom eksproprijacije zemljišta veliki dio stanovnika sela Liverovići odselio se u Nikšić i druge gradove i u druge djelove Župe. Godine 1961-1971. i dalje je primjetan pad stanovništva da bi tek u periodu 1971-1981. godine došlo do izvjesnog oporavka i rasta stanovništva. Poslije 1981. godine primjetan je pad stanovništva odseljavanjem i padom prirodnog priraštaja naročito izraženim u 2011. godini