Lovno Ribolovni turizam

Lovni turizam je značajan segment privrede jednog kraja, koji je kod nas dosad u značajnoj mjeri bio zanemaren.

Područje Župe trenutno pripada lovnoj jedinici Nikšić, čiji koncesionari nedovoljno ulažu napora i sredstava za uzgoj i razvijanje ove grane privrede. Nesavjesnim gazdovanjem ne samo da se ne razvija lovni turizam, već se uništava svaki pokušaj njegovog nastanka.U cilju održivog upravljanja i korišćenja prirodnih resursa potrebno je formirati lovačku organizaciju koja će voditi brigu isključivo o gazdovanju na teritoriji Župe, zatim je neophodno preduzeti mjere radi održavanja, obnavljanja i postizanja broja i kvaliteta divljači prema prirodnim i drugim mogućnostima lovišta.

Župski predjeli su povoljan stanišni predio za: divokoze, medvjede, vukove, srne, divlje svinje, zečeve, jarebice kamenjarke i druge vrste divljači (sisara i ptica).

Planovima razvoja lovstva Crne Gore predviđeno je značajno povećanje brojnosti divljači, što iziskuje ulaganje sredstava na uzgoj divljači (ishrana, uređenje lovišta, zaštita divljači, kadrove u lovstvu i dr.) što postojeća lovačka organizacija ne može da obezbijedi u ovom kraju.

Druga grana ovog vida turizma - ribolov je takođe pogođena nesavjesnim gazdovanjem SRK Nikšić usled čega su mještani Župe napravili prvi korak da se stanje promijeni osnivanjem svog Sportsko ribolovnog kluba "Župa".

U Župi trenutno postoje 2 mjesta gdje se u kavezima, u manjem obimu uzgaja riba. Organizovanje kaveznog uzgoja ribe u postojećim jezerskim kapacitetima je ograničeno zbog velikog variranja u vodostaju od potpunog pražnjenja tokom ljeta do prepunjavanja i plavljenja tokom zime. Mogućnosti za veću ribarsku (pastrmsku) proizvodnju na toku Gračanice postoje samo u gornjem toku i one su sada nevalorizovane. Osim intenzivnog tova ribarstvo može značajno da se realizuje i kroz individualni i sportski ribolov na gornjem slivu Gračanice i Liverovićkom jezeru.

Privredna aktivnost koja je prije tranzicionog perioda donosila prihod lokalnom stanovništvu izvozom na tržišta evropskih zemalja, a koja je takođe u velikoj mjeri nevalorizovana jeste izlovljavanje rakova i žaba iz vodenih površina.

Organizovanje raznih takmičenja i manifestacija i domaćinsko gazdovanje libolovnim resursima umnogome bi doprinijeli promociji kraja, ali i boljoj valorizaciji resursa.