Mramor bana Ugrena

Grob-mramor bana Ugrena se nalazi u selu Liverovićima. To je prilično veliki otesan kamen, bez natpisa. Poznato je da su Nikšićem i okolinom vladali, prije doseljenja plemena Nikšići, starosjedioci Ugrinovići, iz čije loze potiče i ban Ugren. U njegovoj službi bio je rodonačelnik plemena Nikšići Nikša, koji je bana Ugrena pomagao u borbama protivu vojske Balše Zećanina. U to vrijeme je u Župi u Miolju Polju živio jedan od najbogatijih ljudi u ovom kraju Petar Veljaja. Petar je bio veliki prijatelj bana Ugrena i oni su se često posjećivali. Jednom prilikom kada se vraćao od svog prijatelja, bana Ugrena sačekaju na osnovu dogovora sa svojim ocem, Nikšini sinovi i ubiju ga u današnjem selu Liverovićima. Bana Ugrena je naslijedio i uzeo upravu Nikša sa sinovima.