Naselja

Župa je u administrativnom pogledu podijeljena na 12 naselja: Morakovo, Bjeloševina, Kuta, Zagrad, Oblatno, Carine, Bastaje, VasiljevićiLiverovići, Dučice, Staro selo i Jugovići. Svako naselje se sastoji iz više zaselaka, sa gusto zbijenim kućama. Administrativni centar Župe je u mjestu Miolje Polje i u njemu se trenutno nalazi mjesna kancelarija, medicinska ambulanta, pošta, objekti ZZ Župa u stečaju, lokal i par prodavnica mješovite robe.

Ranije su se kuće i pomoćni objekti najviše gradili dalje od doline da bi se zaštitilo plodno zemljište kako bi se ono moglo iskoristiti u poljoprivrednoj proizvodnji. Neadekvatnim planiranjem jedan dio poljoprivrednog zemljišta je izgubljen, pošto se danas kuće grade i u ravnici. Zaseoci su pretrpani i mnoge se porodice preseljavaju i grade kuće na najplodnijem zemljištu.

Prije I svjetskog rata imućni seljaci u Župi imali su kuće po ugledu na gradske kuće onog vremena. Pravljene su na sprat i od kamena. Prizemlje je služilo za smještaj stoke, a gornji sprat za stanovanje. Kuće siromašnih seljaka slične kolibama na katunima, bile su prekrivene slamom. Kod većine kuća gornji sprat nije bio izdijeljen, nego se kuća sastojala iz jedne prostorije. Namještaj je bio siromašan, a svodio se na stvari od drveta (posuđe,trpeze, kreveti i sl.).

Danas su se uslovi života znatni promijenjeni što je imalo za posljedicu promjene spoljašnjeg i unutrašnjeg izgleda kuća. Većina kuća danas se sastoji od više prostorija. Pored stambenih tu se nalaze i pomoćni objekti, štale za stoku i zgrade za smještaj poljoprivrednih proizvoda, alata i mašina.