Naučni turizam

Neistražena flora i fauna Župe, nedovoljno istraženi prirodni resursi i kulturno istorijski spomenici dobra su osnova razvoja ovog vida turizma. Ulaganje u obrazovanje mladih kadrova sa područja Župe i njihovo kasnije povezivanje sa naučno istraživačkim centrima mogli bi pokrenuti i ovaj vid turizma.