Oblatno

 

Oblatno se nalazi zapadno od Zagrada pokraj puta Krstovače – Zagrad, južno ga ograničava brdo Dubrava (1045m) a sjeverno brdo Debeli Krš (1998m). Prvi put se pominje tek u XIX vijeku i ranije je bilo Liverovićki katun. Ono je smješteno u malom polju, katastarske je površine 8,36 km2, a 2011. godine imalo je 96 stanovnika ili 11,48 stanovnika po km2.

Iz tabele se jasno vidi kretanje broja stanovnika za period 1948-2011. Od 1948. do 1961. imamo konstantan rast stanovnika da bi od 1961. do 1971. bio zabilježen drastičan pad stanovništva koji se nastavio sve do 1991. godine da bi stanovništvo tek u periodu 1991. – 2011. prestalo da opada. Uzroci takvog stanja su veliko iseljavanje stanovnika u periodu poslije 60-tih godina sve zbog odseljavanja u Nikšić, surovijih klimatskih uslova na Oblatnu u odnosu na ostatak Župe, manjom količinom obradivog zemljišta i težim uslovima za život. Poslije otvaranja rudnika Boksita veliki dio stanovnika Oblatna odselio se u Nikšić, da bi tek u periodu 1991 – 2011. godine bilo smanjeno odseljavanje iz Oblatna usled smanjenja zapošljavanja u Nikšiću i sve teže ekonomske situacije što je natjeralo veliki dio mladog stanovništva da ostane na selu, što je uzimajući u obzir sadašnje stanje samo privremenog karaktera do nekog novog talasa odseljavanja.