Osnivački akt i pravilnici

U budućem radu akcenat nam je na transparentnosti i javnosti našeg rada i aktivnosti, tako da na našem sajtu možete naći sve informacije o osnivačkim dokumentima, finansijama i radu organizacije.

Statut "Župa u srcu"

pdf icon