Ostaci crkve u Miolju Polju

Ostaci temelja ove crkve ukazuju da je ona bila sa apsidom dužine oko 12m a da je njena širina bila 7 metara. Između zidova apside sačuvan je stub oltarske trpeze čiji dekorativni ukrasi govore da je to nekad bio stećak koji je kada se crkva radila iskorišćen za tu namjenu. Ovo je veoma stara crkva, ali bez nekih detaljnijih arheoloških istraživanja ne može se dati odgovor o vremenu njenog nastanka.