Ostaci stare crkve u Vasiljevićima

Tačan period izgradnje ove crkve se pouzdano ne zna, ali se smatra da je ovo zdanje jedno od najstarijih u Crnoj Gori. Osnovni materijal sa kojim je bilo sagrađeno ovo zdanje sa unutrašnje strane bila je siga, dok je sa spoljašnje strane zid obrazovan od kamenih kvadara neujednačene veličine. Sačuvani fragmenti zidova govore da je hram bio prekriven poluobličastim svodom. U sklopu ovog zdanja na stubu časne oltarske trpeze postoji uklesano arhaičnim pismom i simbolima sa zapadne strane do kraja neodgonetnuti natpis.