Podzemne vode

Od ukupne količine padavina u Župi prosječno 70% ističe preko izvora, dok 30% otpada na evapotranspiraciju. Pražnjenje karstne izdani vrši se pretežno preko karstnih izvora, čija je minimalna izdašnost, najčešće, u granicama od 100 – 1.000 1/s.Pravac i smjer kretanja podzemnih voda, utvrđen na osnovu opita obilježavanja podzemnih voda, je generalno od istoka prema zapadu, pri čemu je fiktivna brzina cirkulacije u granicama od 0,37 do 7,72 cm/s.

Voda ispitivanih karstnih izvora, prema osnovnom hemijskom sastavu, pripadaju, prema klasifikaciji Alekina, hidrokarbonatnoj klasi, kalcijskoj grupi I tipa.

Prema dijagramu G.Waterlota ispitivane vode pripadaju pretežno I klasi, veoma dobrih voda za piće.

Ukupne dinamičke rezerve podzemnih voda procjenjuju se na oko 50 m3/s, dok procijenjene ukupne eksploatacione rezerve, u sušnom periodu godine, iznose preko 3 m3/s, pri čemu se uglavnom sa manjim izuzecima radi o bilansnim rezervama.

Poslednjih godina, naročito u donjem dijelu Župe izbušeno je desetine arterskih bunara na relativno maloj dubini sa izuzetnim kvalitetom vode, što govori da Župa obiluje podzemnim vodama, koje čekaju da budu otkrivene i naučno istražene i adekvatno zaštićene od strane institucija čiji je to posao.