Pošta

Pošta u Župi upošljava 2 zaposlena koji rad obavljaju u renoviranoj zgradi. Razuđenost i veličina terena Župe smanjuju rezultat i efikasnost rada pošte. Ipak 2018. u pošti se uvode nove savremene usluge plaćanja koje umnogome poboljšavaju rad.