Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Prijave za premije u stočarstvu od 15. februara

Poljoprivredna gazdinstva koja se bave stočarstvom zahvaljujući novinama u Agrobudžetu za 2020. godinu dobiće veće iznose na ime premije po grlu. Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja nastavilo je da prilagođava mjere podrške u skladu sa sugestijama i potrebama poljoprivrednih proizvođača. Gazdinstva koja ostvaruju pravo na premiju u stočarstvu ostvariće veću premiju, a pojednostavljena je procedura za dobijanje premija za preradu mlijeka na gazdinstvu.

Ove godine opredijeljeno je skoro pola miliona eura više za premije po grlu stoke – 3,5 miliona eura. Pola miliona eura više opredijeljeno je i za preradu mlijeka na gazdinstvu – 1,5 milion eura.

 Direktna plaćanja u stočarstvu sadrže:  

– premije po grlu za krave i priplodne junice;

– premije po grlu za priplodne ovce i koze;

– premije za organizovani tov junadi, bikova i volova.

  1. a) Premije za krave i priplodne junice – pravo na podršku imaju sva gazdinstva koja gaje više od dva grla te vrste stoke, i to za svako grlo. Kriterijum je ispunjen ako gazdinstvo drži taj broj grla minimalno sedam mjeseci. Osnovna premija po grlu za priplodne krave i junice iznosi do 70€.
  2. b) Premije za priplodne ovce i koze – pravo na podršku imaju sva gazdinstva koja gaje više od 30 ovaca i/ili više od 20 koza u stadu. Plaćanje se odnosi na svako grlo. Kriterijum je ispunjen ako gazdinstvo drži taj broj grla minimalno sedam mjeseci. Osnovna premija po grlu za priplodne ovce i koze iznosi do 8€.
  3. c) Premije po grlu za organizovani tov junadi, bikova i volova – pravo na premiju za organizovani tov imaju ona gazdinstva koja tu kategoriju goveda prodaju odobrenom odnosno registrovanom objektu u poslovanju hranom (klanica, mesara), upisanim u Centralni registar odobrenih i registrovanih objekata za obavljanje djelatnosti u poslovanju hranom i hranom za životinje (u daljem tekstu: Centralni registar) i koja su zaklana u odobrenoj klanici. Premiju ostvaruju grla rođena i utovljena u Crnoj Gori i uvezena grla. Uslov za ostvarivanje prava na premiju je da grla borave na gazdinstvu u tovu najmanje šest mjeseci. Osnovna klanična premija za tovljenu junad, bikove i volove iznosi do 140€ po grlu koje je rođeno i utovljeno i Crnoj Gori, odnosno 80€ za uvezena grla. Premija se ne ostvaruje za klanje teladi. Uslov za ostvarivanje klanične premije za utovljenu junad, bikove i volove je da grla imaju minimalnu tjelesnu masu od 400 kg, uz izuzetak za junad utovljenu na paši koja mogu imati minimalnu masu pri klanju 350 kg.

Dakle gazdinstva koja ostvaruju pravo na premiju po grlu od ove godine dobijaju premiju za svako grlo, a ne samo za grla preko predviđenog minimuma. Na ovaj način povećana je ukupna premija za sva gazdinstva koja ostvaruju pravo na ovu premiju. Ovo znači da svako gazdinstvo koje ostvaruje pravo na premiju na godišnjem nivou dobija 140€ više ako ostvaruje premiju za krave, 240€ više za ovce i 160€ više za koze. Pojedina gazdinstva, koja drže više vrsta stoke, ostvariće mnogo veće povećanje, pa će gazdinstva koja drže sve tri vrste stoke ostvariti 540€ više, gazdinstva koja drže krave i ovce ostvariće 380€ više, gazdinstva koja drže krave i koze ostvariće 300€ više dok će gazdinstva koja drže ovce i koze ostvariti 400€ više premije na godišnjem niovu. Na ovaj način posebno je iskazana briga prema manjim gazdinstvima. 

Jednostavnije do premija za preradu mlijeka

Od ove godine pojednostavljena je procedura za realizaciju mjere –  prerada mlijeka na gazdinstvu. Prijava prava na premiju i isplatu vrši se samo jednom godišnje u odnosu na prethodnu godinu, kad se osim prijave za premiju dva puta godišnje vršila prijava za isplatu. Prijava se vrši u kancelarijama Odjeljenja za savjetodavne poslove u stočarstvu pa smo na taj način omogućili proizvođačima da zajedno prijave sve premije u stočarskoj proizvodnji. Isplata se kao i prethodne godine vrši dva puta godišnje.

 

Rok za prijavu za premije po grlu je od 15. februara do 30. aprila. Rok za za prijavu premija za preradu mlijeka na gazdinstvu je od 15. februara do 01. aprila i kraći je zbog procedure kontrole kvaliteta mliječnih proizvoda i traje do 01. aprila. 

Novi pogled na vaš rad

Mjesto za reklamu (365 x 270 area)
Najnovije

Prijavite se na newsletter

Želite da budete obaviješteni o novim vijestima? Prijavite se na Newsletter

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Istaknute kategorije

Budite inspirisani svakom našom pričom koju ćete pročitati

Cilj ovog portala je da promoviše jedan od najlepših krajeva u Crnaoj Gori i svakom mještaninu Župe obezbijedi pravovremeno informisanje

Scroll to Top